DOMOTEX 2021

May 18, 2021
آخرین اخبار شرکت DOMOTEX 2021

در مارس 2021 ، ما در نمایشگاه کفپوش پیشرو در منطقه آسیا و اقیانوسیه شرکت کردیم دومین نمایشگاه کفپوش بزرگ در سراسر جهان:DOMOTEX آسیا /کفپوش چینی

 

با برگزاری نمایشگاه ، ما با عرضه کننده و خریداران فرش داخلی و خارجی بیشتر آشنا شدیم.

 

آخرین اخبار شرکت DOMOTEX 2021  0آخرین اخبار شرکت DOMOTEX 2021  1